Kyrkomusikstuderande: Man får en hög och mångsidig musikerutbildning som man kan göra väldigt mycket med

Läs intervjun med Hannes Uunila.

Ett photo av Hannes Uunila
Riikka Hänninen Kyrkomusikstuderande Hannes Uunila

Vem är du och hur började du studera kyrkomusik vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors?

Jag heter Hannes Uunila och är hemma från Larsmo. Jag har redan från lågstadieålder haft som mål att bli kantor och organist, och började studera piano, och senare också orgel vid Jakobstadsnejdens Musikinstitut.

Jag började jobba som sommarkantor i Karleby svenska församling som 16-åring och fortsatte vikariera också under vintrarna vid sidan om gymnasiestudierna.

Efter gymnasiet sökte jag direkt in till Sibelius-Akademins kyrkomusiklinje och kom in på första försöket. Efter att ha varit ett år i militären inledde jag mina studier vid Akademin hösten 2019.

Hurdant var ditt inträdesförhör? Vad frågades / testades i inträdesprovet?

Jag kommer ihåg att jag tyckte inträdesprovet var mångsidigt. Man fick utföra flera olika prov och de var fördelade på två dagar. En kyrkomusiker bör ha ett mångsidig kunnande i sitt arbete och därför testades flera olika saker, klaviaturbehärskning, sång, körledning, musikteori och tonträffning.

I intervjun fick man också berätta mer om sin bakgrund och svara på frågan ”Varför just du vill bli kyrkomusiker?”.

Vad allt ingår i kyrkomusikstudierna?

I kyrkomusikstudierna ingår orgel-, sång- och körledningsstudier. Utöver detta kan man också välja andra kurser, till exempel pianostudier, som jag har gjort.

Ut över dessa ”instrumentstudier” ingår förstås också bland annat musikteori, kyrkomusikpraxis, historia och några teologi kurser. Varje studerande har förstås möjlighet att fördjupa sig i det som intresserar en mest.

Hur är det att studera kyrkomusik på svenska?

Det går helt bra. Jag själv är tvåspråkig och studerar både på finska och svenska. Men jag har rätt till svensk undervisning och jag får skriva alla skriftliga uppgifter på svenska.

Vilka har varit de mest minnesvärda kurserna eller projekten under dina studier?

Kanske Kyrkomusikpraxis 2, där vi komponerade egna stycken till en gudstjänst och sedan tillsammans framförde dem i Tölö kyrka. Det var roligt och lärorikt.

Vad är det bästa med att studera vid Sibelius-Akademin?

I Sibelius-Akademin finns många bra lärare och undervisningen har för mig varit väldigt bra. Men det bästa har nog ändå varit att jag träffat en massa nya vänner, kollegor och blivande kollegor, av vilka man också lär sig otroligt mycket.

Vad har varit det mest utmanande gällande studierna?

I kyrkomusikstudierna är kanske mest utmanande att hitta tid för allt man vill och borde göra. Man måste lära sig prioritera, eftersom man omöjligt hinner göra allt man önskar och har möjlighet till under studietiden. Corona-tiden har varit utmanande, men tack och lov börjar den nu förhoppningsvis vara över!

Vad har förvånat dig under dina studier?

Mest har jag förvånats över hur snabbt mina första studieår har gått!

Vad har du för framtidsutsikter?

Efter att jag gjort min B-examen i orgel och magistern, vill jag troligen ännu fortsätta studierna någonstans och göra A-examen, det som i folkmun kallas diplomexamen. Sedan hoppas jag att få tjänst som kyrkomusiker i någon församling. Det är det jag har haft som mål sedan tidig ålder!

Vilka råd skulle du ge till svenskspråkiga sökande till Sibelius-Akademin?

Först och främst uppmanar jag dig att söka in! Jag själv har trivts på Akademin bättre än jag hade förväntat mig. När man sedan blir utexaminerad kyrkomusiker har man en hög och mångsidig musikerutbildning som man kan göra väldigt mycket med.

Dessutom kommer det i framtiden finnas allt större behov av speciellt svenskspråkiga kantorer. Jag ger också rådet att förbereda dig väl och i god tid inför inträdesproven.  

Läs mer om våra studenter