Kyrkomusik (utbildningsprogram)

En bred utbildning ledd av experter som förbereder dig för att arbeta med mångsidiga uppgifter som kyrkomusiker.

Kirkkomusiikin koulutusohjelma

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Vi bedriver den högsta utbildningen inom kyrkomusik. Efter examen kan du arbeta mångsidigt som expert och utvecklare. Utöver den musikaliska utbildningen får du pedagogiska, teologiska och forskningsmässiga kunskaper och färdigheter. Du kan bedriva studier som ger behörighet för kantorstjänst inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och efter eget intresse fördjupa dig i exempelvis förskolepedagogik, solistiskt musikerskap, gospelmusik eller körledning.

Utbildningens innehåll och mål

Kärnan i kyrkomusikutbildningen utgörs av studier i sång, musikledning och orgelspel. I studierna ingår även ackompanjemang, arrangemang och komposition, improvisation, pedagogik, allmänmusikaliska kunskaper samt forskningsförmåga. Utbildningen förbereder dig både för att arbete som kantor och för många andra uppgifter inom musikområdet. 

På magisternivå får du bredare kunskaper och färdigheter inom instrumentstudier, pedagogik och forskning. Du kan fördjupa dig inom antingen körledning, sång, orgelspel, forskning, göra ett projekt eller lägga upp en individuell, skräddarsydd konstnärlig studiehelhet. I studierna ingår ett skriftligt arbete och ett lärdomsprov. 

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Mångsidiga karriärmöjligheter

Efter genomförda studier i kyrkomusik kan du arbeta med många olika uppgifter som expert och utvecklare, som musiker, pedagog eller forskare. Kyrkan erbjuder kantorstjänster där du kan planera och utveckla församlingens musikliv samt arbeta med andra uppgifter på kyrkomusikens område som sångare, musiker och musikledare. Kyrkomusiker arbetar även som uppträdande konstnärer, kompositörer och forskare.

Bekanta dig med instrumenten

Hösten 2011 fick Sibelius-Akademins kyrko- och orgelmusikutbildning och dess konsertverksamhet tillgång till Organo i Helsingfors Musikhus, en sal som har tre orglar. Vidare finns för undervisningsändamål ett flertal orglar såväl i lokalerna på Nervandergatan i Helsingfors som de i Musikcentrum och Herman i Kuopio. Undervisningen bedrivs även i stadens kyrkor i samarbete med församlingar i huvudstadsregionen och i Kuopio.

Sibelius Summer Academy

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Antagning

Studerande till den finsk- och svenskspråkiga utbildningen antas via egna urvalsgrupper. Den sökande måste ha förmåga att tillgodogöra sig utbildning, ha goda musikaliska färdigheter och kunskaper, vara motiverad för studierna och ha de kunskaper i svenska eller finska som behövs för studierna. Antagningen till kyrkomusikutbildningen i Kuopio och Helsingfors sker genom samma urvalsprov.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i kyrkomusik

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2023. Studierna börjar i augusti 2023.

Kontaktpersoner

Timo Kiiskinen
professor, ämnesledare i Helsingfors

Seppo Kirkinen
lektor, ämnesledare i Kuopio