Konstuniversitetets examina

Konstuniversitetets examensbenämningar, omfattningar och målsatta studietider

Kandidat i bildkonst

Lägre högskoleexamen
Omfattning: 210 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 3,5 år

Magister i bildkonst

Högre högskoleexamen
Omfattning: 120 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2 år

Doktor i bildkonst

Doktorsexamen
Omfattning: 240 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 4 år

Musikkandidat

Lägre högskoleexamen
Omfattning: 180 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 3 år

Musikmagister

Högre högskoleexamen
Omfattning: 150 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2,5 år

Musiklicentiat

Licentiatexamen
Omfattning: 150 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2,5-3 år

Musikdoktor

Doktorsexamen
Omfattning: 240 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 4-5 år (kräver heltidsstudier)

Kandidat i danskonst

Lägre högskoleexamen
Omfattning: 180 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 3 år

Magister i danskonst

Högre högskoleexamen
Omfattning: 120 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2 år

Doktor i danskonst

Doktorsexamen
Omfattning: 240 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 4 år (kräver heltidsstudier), 6 år som deltidsstudier

Kandidat i teaterkonst

Lägre högskoleexamen
Omfattning: 180 studiepoäng.
Den målsatta studietiden: 3 år.

Magister i teaterkonst

Högre högskoleexamen
Omfattning: 120 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2 år

Doktor i teaterkonst

Doktorsexamen
Omfattning: 240 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 4 år (kräver heltidsstudier), 6 år som deltidsstudier

Kandidat i konst

Lägre högskoleexamen
Omfattning: 180 studiepoäng.
Den målsatta studietiden: 3 år

Magister i konst

Högre högskoleexamen
Omfattning: 120 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 2 år

Doktor i konst

Doktorsexamen
Omfattning: 240 studiepoäng
Den målsatta studietiden: 4 år