Taideyliopiston tutkintonimikkeet

Taideyliopiston tutkintonimikkeet, tutkintojen laajuudet ja tavoitteelliset suorittamisajat.

Kuvataiteen kandidaatti (KuK)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 210 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3,5 vuotta

Kuvataiteen maisteri (KuM)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Kuvataiteen tohtori (KuT)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta

Musiikin kandidaatti (MuK)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Musiikin maisteri (MuM)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 150 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2,5 vuotta

Musiikin lisensiaatti (MuL)

Lisensiaatin tutkinto
Laajuus: 150 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2,5-3 vuotta (jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä alkaen)

Musiikin tohtori (MuT)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4-5 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua)

Tanssitaiteen kandidaatti (tanssit. kand.)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Tanssitaiteen tohtori (tanssit. toht.)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua), sivutoimisesti suoritettuna 6 vuotta

Teatteritaiteen kandidaatti (TeK)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä.
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta.

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Teatteritaiteen tohtori (TeT)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua), sivutoimisesti suoritettuna 6 vuotta

Taiteen kandidaatti (TaK)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä.
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Taiteen maisteri (TaM)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Taiteen tohtori (TaT)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta