Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston tutkintonimikkeet

Taideyliopiston tutkintonimikkeet, tutkintojen laajuudet ja tavoitteelliset suorittamisajat.

Kuvataiteen kandidaatti (KuK)/ Bachelor of Fine Arts (BFA)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 210 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3,5 vuotta

Kuvataiteen maisteri (KuM)/ Master of Fine Arts (MFA)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Kuvataiteen tohtori (KuT)/ Doctor of Fine Arts (DFA)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta

Musiikin kandidaatti (MuK)/ Bachelor of Music (BMus)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Musiikin maisteri (MuM)/ Master of Music (MMus)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 150 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2,5 vuotta

Musiikin lisensiaatti (MuL)/ Licentiate of Music (LMus)

Lisensiaatin tutkinto
Laajuus: 150 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2,5-3 vuotta (jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä alkaen)

Musiikin tohtori (MuT)/ Doctor of Music (DMus)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4-5 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua)

Tanssitaiteen kandidaatti (tanssit. kand.)/ Bachelor of Arts (Dance)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)/ Master of Arts (Dance)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Tanssitaiteen tohtori (tanssit. toht.)/ Doctor of Arts (Dance), D.A. (Dance)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua), sivutoimisesti suoritettuna 6 vuotta

Teatteritaiteen kandidaatti (TeK)/ Bachelor of Arts (Theatre and Drama)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä.
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta.

Teatteritaiteen maisteri (TeM)/ Master of Arts (Theatre and Drama)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Teatteritaiteen tohtori (TeT)/ Doctor of Arts (Theatre and Drama), D.A. (Theatre and Drama)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta (edellyttää päätoimista opiskelua), sivutoimisesti suoritettuna 6 vuotta

Taiteen kandidaatti (TaK)/ Bachelor of Arts (Art and Design)

Alempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 180 opintopistettä.
Tavoitteellinen suorittamisaika: 3 vuotta

Taiteen maisteri (TaM)/ Master of Arts (Art and Design)

Ylempi korkeakoulututkinto
Laajuus: 120 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 2 vuotta

Taiteen tohtori/ Doctor of Arts (Art and Design)

Tohtorin tutkinto
Laajuus: 240 opintopistettä
Tavoitteellinen suorittamisaika: 4 vuotta