Instruktioner för tryggare rum vid akademiska evenemang

Vi uppmuntrar alla till akademisk diskussion, men ber samtidigt alla att kommentera innehåll konstruktivt och respektfullt och således bygga en positiv, uppmuntrande och tryggare atmosfär på Konstuniversitetet. På denna sida hittar du några basinstruktioner som är bra att minnas.

  • Konstuniversitetet har förbundit sig till att främja jämställdhet, jämlikhet och antirasism. Ta detta i beaktande när du för fram frågor och kommentarer. Trakasserier, kvinnohat, sexism, ableism, homo- och transfobi, bedömning av utseende och kropp, eller andra former av diskriminering är inte godtagbara. Vi ingriper enligt bästa förmåga i skadligt beteende.
  • Respektera allas fysiska och psykiska gränser, integritet och pronomen. Gör inte antaganden om någons kön, sexuella läggning, nationalitet, religion, socioekonomiska bakgrund, eller något annat privat ämne.
  • Det är viktigt för oss alla att komma ihåg och reflektera kritiskt över, samt ta hänsyn till våra egna privilegier när vi deltar i diskussioner. Lyssna på andra och respektera allas forskningsämnen och erfarenheter. Vi uppmuntrar alla att vara medvetna om det utrymme vi är vana vid att ta i sociala situationer och ge utrymme också till andra.
  • Identifiera gränserna för din kunskap, särskilt inom områden som inte ingår i din expertis eller där du inte har någon erfarenhet, särskilt i situationer där känsliga ämnen står på spel.
  • Vi strävar alla ständigt efter att bli bättre och mer empatiska människor och vi gör alla misstag ibland. Om du får kritisk feedback om problematiskt beteende eller skadliga kommentarer ber vi dig att ta en stund att reflektera över feedbacken och vad du kanske kan lära dig av den.
  • Vi, evenemangsarrangörerna, uppskattar din feedback om hur vi kan förbättra våra evenemang i framtiden. Kontakta oss gärna med låg tröskel om du har några synpunkter eller frågor.
  • Samma principer följs även i Konstuniversitetets urvalsprov.

Om du stöter på problematiskt uppförande, kontakta evenemangets arrangörer antingen under evenemanget eller efter det.

Anvisningarna baserar sig på de principer om tryggare rum som utarbetats av The Feminist Culture House, The Museum of Impossible Form, Finlands FN-förbund och ovan nämnda studerande vid Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet.