Ansökningsservicen

Om oss

Vi erbjuder en omfattande mängd av olika service för våra ansökande, personal, studieenheter och samarbetspartners.

Studiechefer

  • Sanna Kotajärvi-Söderholm

  • Ansvarig studiechef, Yhteiset opintopalvelut, Konstuniversitetet
  • +358408609524
  • Pinja Metsäranta

  • Studiechef, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358503398026
  • Sanna Suonsyrjä

  • Studiechef, Opetuksen koordinointipalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358400792175
  • Jan-Peter Kaiku

  • Chef, Opetuksen suunnittelupalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358400792041
  • Sanna Takala

  • Utbildningschef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358407104399

Information om studier