Ansökningsservicen

Vi hjälper dig med frågor relaterade till antagning till kandidat- och magisterstudier.

Om ansökningsservicen

Du kan kontakta oss om du har frågor om att söka till kandidat- eller magisterstudier. Kontakta direkt den akademi, vars studier du är intresserad av. Sibelius-Akademins ansökningsservice ger också råd i frågor som gäller ungdomsutbildning.

Ansökningsservicen i akademierna

Information om studier