Hur är det att studera vid Konstuniversitetet?

Läs mer om vår undervisningspraxis, den konstnärliga verksamhetens betydelse som en del av undervisningen och de ramar som vi erbjuder som stöd för dina studier.