Millaista on opiskella Taideyliopistossa?

Lue lisää opetuskäytännöistämme, taiteellisen toiminnan merkityksestä osana opetusta, miten kansainvälisyys näkyy opintojen arjessa sekä puitteista, jotka tarjoamme opiskelusi tueksi.

Yksilöllinen, laadukas opetus

Oppimisympäristömme tukee aitoa vuoropuhelua ja kasvuasi itsenäiseksi asiantuntijaksi ja taiteilijaksi. Yksilöllisesti räätälöitävä opetusohjelma, henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen taiteellinen työ muodostavat Taideyliopiston opetuksen ytimen. Ryhmäopetus, työpajat, opintomatkat ja erilaiset hankkeet kannustavat yhteisöllisyyteen, kun taas yksilöllisessä opetuksessa sinua kannustetaan oman erityistaitosi kehittämiseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä rohkaistaan rajojen ylittämiseen. Henkilökohtainen opetus Taideyliopistossa perustuu vuoropuheluun ja matalaan hierarkiaan opiskelijan ja opettajan välillä. 

Alan parhaat asiantuntijat opettajina

Taideyliopiston opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita ja oman alansa asiantuntijoita. Lisäksi akatemioissa vierailee vuosittain lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia luennoitsijoita ja opettajia. Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajasi tutustuttavat sinut kotimaiseen ja kansainväliseen taidekenttään, ja tarjoavat sinulle vankan ammatillisen pohjan itsenäisenä taiteilijana toimimiselle.

Taiteellinen toiminta

Taideyliopiston yhteinen opetus ja aktiivinen taiteellinen toiminta antavat monipuoliset valmiudet työelämään ja tarjoavat uudenlaisia perspektiivejä poikkitaiteelliseen työskentelyyn. Yhteinen opetus tarjoaa sinulle välineitä ymmärtää oman taiteenalasi eri osa-alueita ja erilaisia työskentelytapoja sekä vertailla kriittisesti tiedon, tutkimuksen ja taiteen ilmiöitä.

Taiteellinen toiminta on opetuksen väline ja opiskelijoiden kontakti yhteiskuntaan, taidekenttään ja taideyleisöön. Sen näkyvimmät osat ovat näyttelytoiminta, konsertit ja esitykset, jotka rytmittävät ja rikastuttavat opiskeluasi ensimmäisestä opintovuodesta viimeiseen. Taiteellisen toiminnan kautta ymmärrät oman tekemisesi osana taiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

Taiteellinen toiminta voi olla luonteeltaan myös kokeilevaa ja taipuu myös spontaaneihin liikkeisiin, kuten kaupunkitilaa hyödyntäviin tuotantoihin. Opintojesi aikana saat mahdollisuuden osallistua yhteistyöhankkeisiin ja julkisen taiteen projekteihin.

Kansainvälinen arki

Taideyliopiston opiskelijana olet osa vahvasti kansainvälistä yhteisöä. Perustutkinto-opiskelijoistamme 15%, tohtoriopiskelijoistamme 23% ja opetus- ja tutkimushenkilökunnastamme 10% tulee Suomen ulkopuolelta. Koulutusohjelmissa vierailee vakituisen opettajakunnan ohella säännöllisesti kansainvälisiä huippuammattilaisia, jotka ohjaavat mestarikursseja, temaattisia työpajoja, erikoiskursseja ja -projekteja. 

Lisäksi voit sisällyttää tutkintoosi kansainvälistymisjakson, joka voi olla esimerkiksi opiskelijavaihto tai ulkomaan harjoittelu. Voit myös osallistua opintojesi aikana ulkomailla tapahtuvaan mestarikurssiin, residenssiin, työpajaan, näyttelyyn tai festivaaliin.

Tutustu kansainvälisiin hankkeisiin Taideyliopistossa

Arvostava opiskeluyhteisö

Pyrimme tukemaan sinua itsenäisen taiteellisen ilmaisusi vahvistamisessa, sillä opiskelijoiden keskinäinen erilaisuus on rikkaus. Jotta sinulla olisi mahdollisuus testata ideoitasi, erehtyä ja onnistua sekä reflektoida omaa kasvuasi taiteilijana, tarvitaan myös yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyteen sisältyy pelisääntöjä – esimerkiksi se, että emme suvaitse minkäänlaista häirintää.

Jotta Taideyliopisto voi toimia yhteisönä, jossa opiskelijat ja henkilökunta saavat työskennellä rauhassa ja turvallisin mielin, edellytetään jokaiselta yhteisön jäseneltä muiden arvostamista. Ristiriitoja toki syntyy, mutta kannustamme puhumaan niistä ääneen.

Jos opiskelija joutuu häirinnän kohteeksi tai muuten hankalaan tilanteeseen, hän voi puhua kenen tahansa henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus auttaa ja viedä asia tarvittaessa eteenpäin.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Kiinnitämme erityistä huomiota opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tarkoitamme sillä muun muassa jaksamiseen, opiskelukykyyn, terveyteen, toimivaan ja terveelliseen oppimisympäristöön ja opiskelijaruokailuun liittyviä asioita. 

Opiskelijoiden hyvinvointia Taideyliopistossa edistävät laadukas opetus, opiskelijan tavoitteet ja elämäntilanteen huomioiva henkilökohtainen ohjaus ja opintosuunnitelma sekä sujuvat opiskelijapalvelut. Järjestämme myös erilaisia hyvinvointiteemaisia opintojaksoja ja annamme ergonomiaohjausta. Opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukevat opintopsykologipalvelut sekä yliopistopappi. Seuraamme opiskelijoiden hyvinvointia säännöllisesti tehtävillä kyselyillä ja selvityksillä. Kehitämme opetusta, pedagogiikkaa ja palveluita jatkuvasti.

Työskentelytilat, tekniikka ja materiaalit

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemian opetuksessa korostuu henkilökohtainen opetus opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu oma työpisteesi on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä vuoden ympäri. Voit hakea erilaisia apurahoja opiskeluun liittyvien materiaali- ja näyttelykulujen kattamiseen. 

Kuvataideakatemian ammattimaisesti varusteltu näyttelytila Kuva/Tila sijaitsee päärakennus Myllyssä. Kuva/Tilassa järjestetään vuoden ympäri Kuvataideakatemiaan ja sen opetukseen liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia, kuten vuosittainen maisteriopiskelijoiden näyttely Kuvan Kevät. Näyttelyitä järjestetään myös useiden yhteistyökumppaneiden tiloissa. Lue lisää näyttelytilasta ja sen ohjelmasta Kuva/Tilan verkkosivuilta.

Kuvataideakatemian opiskelijat voivat hakea vuosittain residenssiaikoja Kuvataideakatemian Berliinin residenssistä.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemian opiskelijana voit varata oman aineryhmäsi tiloja sekä kaikkien aineryhmien yhteiskäyttöisiä luokkia opiskeluun, harjoitteluun ja opiskeluun liittyviin esiintymisiin. Lisäksi voit varata tietyin rajoituksin äänitysstudioita ja esityssaleja käyttöösi.

Esitystekniikkapalveluiden tehtävänä on tarjota esitystoimintaasi ammattimainen äänentoisto, äänitys ja valaistus. Esitystekniikkatiimi ylläpitää ja kehittää konserttisalien valo- ja äänijärjestelmiä sekä Sibelius-Akatemian äänitysstudioita yhteistyössä musiikkiteknologian aineryhmän kanssa.

Sibelius-Akatemian soitinlainaamolla on hieman yli 200 soitinta, joita lainataan opiskelijoille ja opettajille. Soittimen lainaaminen on maksutonta ja laina-aikaa myönnetään enimmillään kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Samoissa tiloissa toimiva soitinverstas palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa soitinten huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Verstaalle voi tulla työskentelemään myös itsenäisesti omien projektien parissa henkilökunnan valvonnassa. Verstaalla järjestetään soitinrakennukseen, -tietouteen ja -huoltoon liittyviä kursseja.

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulun harjoitussalit ovat varattavissa omaan harjoitteluusi, kun taas taiteellista toimintaa varten käytössäsi on viisi esitystilaa, sekä tarvittaessa myös esityskäyttöön sopivia harjoitus- ja tanssisaleja.

Esitystoimintaasi tukevat Teatterikorkeakoulun tuottajapalvelut ja tuotantotekniset palvelut. Tuottajapalveluiden päätehtävänä on huolehtia muun muassa opetukseen ja tutkimukseen kuuluvien tuotantojen esitys- ja muista tekijänoikeusluvista, työsopimuksista, budjetista, aikatauluttamisesta ja sisäisestä tiedottamisesta.

Näyttämömestareiden, tarpeiston ja puvuston henkilöstön asiantuntemus on käytössäsi esityksiä valmistellessasi. He suunnittelevat, valmistavat, hankkivat ja muokkaavat lavasteet, rekvisiitan ja puvustuksen Teatterikorkeakoulun tuotantoihin. Valosuunnittelijat suunnittelevat ja toteuttavat valaistuksia ja tehostemestarit toimivat äänisuunnittelijoina Teatterikorkeakoulun tuotannoissa.

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunta on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseniä ovat automaattisesti kaikki Taideyliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko- ja vaihto-opiskelijat sekä mm. erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan, ja TaiYo:lla on kaikkiaan lähes 1800 jäsentä.

Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea heidän yhteisöllisyyttään, valvoa opiskelijoiden etua ja oikeuksia niin Taideyliopistossa kuin valtakunnallisestikin sekä tarjota opiskelijan elämää helpottavia etuja ja palveluita. Kaikki Taideyliopiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ylioppilaskunnan toimintaan – lue lisää TaiYo:n omilta nettisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi!