Bred utbildning av hög kvalitet

Strategiskt mål 1/6: Vi gör det möjligt för våra studerande att utvecklas till mångsidigt tänkande, skickliga och dynamiska konstnärer.

Vi erbjuder en unik miljö för konstnärer att utvecklas. Våra studerande hittar sina egna styrkor, förnyar modigt konstfältet och förändrar världen. Redan under studiernas gång ges de möjlighet att tillämpa sitt kunnande inom olika sammanhang och finna arbete som sakkunniga även utanför konsten.

Åtgärder

  • Vi tar i bruk läroplaner som grundar sig på gemensamma principer.
  • Vi stärker utbildning, undervisning och pedagogik som grundar sig på forskning och konstnärlig verksamhet.
  • Vi främjar utvidgandet av konstnärernas yrkesbild
  • Vi utvidgar fortbildningsutbudet
  • Vi främjar utbildningens internationella dragningskraft och inflytande
  • Vi stöder en hållbar digitalisering

Strategiska indikatorer

  1. De studerandes upplevelser av studiernas relevans för arbetslivet (karriäruppföljningsenkät)
  2. Intern rörlighet (studiepoäng som överskrider akademigränserna och erhålls från studier vid Öppet Campus)
  3. Studiepoäng från fortbildning (t.ex. ungdomsutbildning, Öppna Universitetet, kompletteringsutbildning, specialutbildning)