Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Korkeatasoista ja laaja-alaista koulutusta

Strateginen tavoitteemme 1/6: Mahdollistamme opiskelijoidemme kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

Veikko Kähkönen

Tarjoamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijaksi kasvamiseen. Opiskelijamme löytävät omat vahvuutensa, uudistavat rohkeasti taidekenttää ja muuttavat maailmaa. He pääsevät jo opintojensa aikana soveltamaan osaamistaan erilaisissa yhteyksissä ja työllistyvät asiantuntijoina myös taidealojen ulkopuolella.

Toimenpiteet

  • Otamme käyttöön yhteisiin periaatteisiin pohjautuvat opetussuunnitelmat.
  • Vahvistamme tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa.
  • Edistämme taiteilijoiden ammattikuvien laajentumista.
  • Laajennamme jatkuvan oppimisen tarjontaa.
  • Edistämme koulutuksemme kansainvälistä vetovoimaa ja vaikuttavuutta.
  • Tuemme kestävää digitalisaatiota.

Indikaattorit

  1. Opiskelijoiden kokemus opintojen työelämärelevanssista (uraseurantakysely)
  2. Sisäinen liikkuvuus (akatemiarajat ylittävät ja avoimella kampuksella suoritetut opintopisteet)
  3. Jatkuvan oppimisen opintopisteet (mm. nuorisokoulutus, avoin yliopisto, täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutus)