Konsten skapar framtiden

I vår vision av Finland bygger konst och forskning en grund för samhällets framgång och bildning.

Opiskelijat seisovat käsillään Musiikkitalon edessä

När samhället genomgår omvälvningar hittar konsten nya vägar framåt. Konstnärer, forskare och experter som utexamineras från Konstuniversitetet utvidgar med sitt arbete vårt sätt att tänka och utmanar oss att fundera över om vi ställer de rätta frågorna.

Konstuniversitetet uppmuntrar konstnären att hitta sin egen väg och modigt gå den. Det betyder att fördjupa sig i det egna konstnärliga arbetet. Konstuniversitetet skapar de bästa förutsättningarna för konstnären att bli ansedd och framgångsrik även på internationell nivå. Konsten nöjer sig inte med det medelmåttiga.

Det konstnärliga arbetet kan resultera i nya produkter, företag och arbetsplatser, ibland avsiktligt men ofta överraskande, eftersom konsten vågar ta risker.

När vår livsföring anpassar sig till jordens bärkraft ger den materiella tillväxten utrymme för kulturell tillväxt. Konsten skapar betydelser och ger livet mening och innebörd.

Konst- och kulturbranscherna gör landet och regionerna attraktivare samt skapar arbete och välfärd. Konst och forskning bygger grunden för det finländska samhällets framgång och bildning.

Konsten drar inte upp gränser, utan överskrider dem. Den skiljer inte människor åt, utan vill hitta sådant som förenar dem. Konstuniversitetets verksamhet styrs av tre viktiga värden: skicklighet, mod och öppenhet.

Konsten tillhör alla. Den möter människorna på daghemmet, i skolan, på arbetsplatsen, på vårdhemmet – eller digitalt var som helst. Konsten gläder, tröstar och väcker tankar. Den grundläggande konstundervisningen och konstfostran väcker intresset för konst och kan vara den tändande gnistan till konstnärsbanan.

Yrken där man skapar något nytt och unikt eller rör vid människans känslor behåller sitt värde när arbetslivet genomgår förändringar. Därför är konstnären oersättlig.

Konst, konstnärligt tänkande och kreativitet är förändringskrafter som kan användas för att bygga en jämlik och hållbar värld. Konsten skapar framtiden.