Taide tekee tulevaisuuden

Visiossamme Suomesta taide ja tutkimus rakentavat pohjaa yhteiskunnan menestykselle ja sivistykselle.

Opiskelijat seisovat käsillään Musiikkitalon edessä

Taide tuo maailmaan jotain, mitä siinä ei muuten olisi.

Yhteiskunnan murrosvaiheessa taide löytää uusia polkuja eteenpäin. Taideyliopistosta valmistuvien taiteilijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden työ avartaa ajatteluamme ja haastaa pohtimaan, osaammeko esittää oikeita kysymyksiä.

Taideyliopisto kannustaa taiteilijaa löytämään oman tiensä ja kulkemaan sitä rohkeasti. Se tarkoittaa syventymistä omaan taiteelliseen työhön. Taideyliopisto tarjoaa parhaat edellytykset tavoitella myös mainetta ja menestystä maailmalla. Taide ei tyydy keskinkertaiseen.

Taiteellisen työn pohjalle voi syntyä uusia tuotteita, yrityksiä ja työpaikkoja joskus tarkoituksella, mutta usein yllättäen, sillä taide ei pelaa varman päälle.

Kun elämäntapamme sopeutuu maapallon kestokykyyn, materiaalinen kasvu antaa tilaa kulttuuriselle kasvulle. Taide luo merkityksiä ja tekee elämästä elämisen arvoista.

Taide- ja kulttuurialat lisäävät maan ja alueiden vetovoimaa sekä luovat työtä ja hyvinvointia. Taide ja tutkimus rakentavat pohjaa suomalaisen yhteiskunnan menestykselle ja sivistykselle.

Taide ei luo rajoja. Se ylittää ne, eikä se erota ihmisiä toisistaan vaan etsii sitä, mikä ihmisiä yhdistää. Taideyliopiston toimintaa ohjaa kolme tärkeää arvoa: taito, rohkeus ja avoimuus.

Taide kuuluu kaikille. Se tulee ihmisten luo päiväkotiin, kouluun, työpaikalle, hoitokotiin – tai digitaalisena minne vain. Taide ilahduttaa, lohduttaa ja panee ajatuksia liikkeelle. Taiteen perusopetus ja taidekasvatus herättävät kiinnostuksen taiteeseen ja voivat sytyttää kipinän kasvaa taiteilijaksi.

Työelämän muutoksessa arvonsa säilyttävät ammatit, joissa luodaan jotain uutta ja ainutkertaista tai kohdataan ihminen tunteen tasolla. Taiteilija on siksi korvaamaton.

Taide, taiteellinen ajattelu ja luovuus ovat muutosvoimia, joilla rakennamme yhdenvertaista ja kestävää maailmaa. Taide tekee tulevaisuuden.