Konst erbjuder lösningar för den ekologiska krisen

Strategiskt mål 4/6: Konsten är en del av lösningen på den ekologiska hållbarhetskrisen.

Kaksi reppuselkäistä ihmistä kiipeämässä kalliolla.

Den ekologiska hållbarhetskrisen definierar samhällets utveckling i allt högre grad och förändrar människans relation till biosfären. Med hjälp av konst och konstnärligt tänkande skapar vi förutsättningar för att handskas med denna förändring. Ekologiskt tänkande genomsyrar universitetets hela verksamhet.

Åtgärder

  • Vi skapar en strategi för ekologiskt hållbarhet, inklusive åtgärder, för styrningen av vår verksamhet.
  • Vi integrerar ekologisk hållbarhet med undervisningen, forskningen och vår konstnärliga verksamhet.

Strategiska indikatorer

  1. Studerandes erfarenheter av hur ekologisk hållbarhet behandlas i studierna
  2. Ekologiska effekten av universitetets verksamhet (t.ex. koldioxidavtryck)