Taiteesta ratkaisuja ekokriisiin

Strateginen tavoitteemme 4/6: Taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.

Kaksi reppuselkäistä ihmistä kiipeämässä kalliolla.

Ekologinen kestävyyskriisi määrittää yhä enemmän yhteiskunnan kehitystä ja muuttaa ihmisen ja elonkehän suhdetta. Luomme taiteella ja taiteellisella ajattelulla edellytyksiä tämän murroksen käsittelyyn. Ekologinen ajattelu läpäisee koko yliopiston toiminnan.

Toimenpiteet

Luomme ekologisen kestävyyden strategian ja toimenpiteet ohjaamaan toimintaamme.

  • Teemme nykytilakartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman kestävän tulevaisuuden tavoitetilasta sekä toimenpideohjelman.
  • Seuraamme suunnitelman edistymistä määrittelemiemme mittareiden perusteella.

Integroimme ekologisen kestävyyden käsittelyn opetukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

  • Tuotamme ja syvennämme tietoa ekologisista käytänteistä sekä muuttuvista arvoista ja käsitteistä taiteessa.
  • Vahvistamme yliopistoyhteisön kriittistä ymmärrystä ekologisesta kestävyydestä ja sen merkityksestä taiteessa.

Strategiaindikaattorit

  1. Opiskelijoiden kokemus ekologisen kestävyyden käsittelystä opinnoissa.
  2. Yliopiston toiminnan ekologiset vaikutukset (esim. hiilijalanjälki).