Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taiteesta ratkaisuja ekokriisiin

Strateginen tavoitteemme 4/6: Taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.

Kaksi reppuselkäistä ihmistä kiipeämässä kalliolla.

Ekologinen kestävyyskriisi määrittää yhä enemmän yhteiskunnan kehitystä ja muuttaa ihmisen ja elonkehän suhdetta. Luomme taiteella ja taiteellisella ajattelulla edellytyksiä tämän murroksen käsittelyyn. Ekologinen ajattelu läpäisee koko yliopiston toiminnan.

Toimenpiteet

  • Luomme ekologisen kestävyyden strategian ja toimenpiteet ohjaamaan toimintaamme.
  • Integroimme ekologisen kestävyyden käsittelyn opetukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

Indikaattorit

  1. Opiskelijoiden kokemus ekologisen kestävyyden käsittelystä opinnoissa.
  2. Yliopiston toiminnan ekologiset vaikutukset (esim. hiilijalanjälki).