Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Yhteisöllinen ja moninainen yliopisto

Strateginen tavoitteemme 5/6: Olemme hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö.

Veikko Kähkönen / Taideyliopisto

Yhteisöllämme on jaetut arvot ja toimintaperiaatteet, jotka tukevat hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työn ja opiskelun merkityksellisyyden kokemusta. Arvostamme ja edustamme moninaisuutta, vahvistamme osallisuutta akatemioissa ja yliopistotasolla ja luomme rakentavaa vuorovaikutuskulttuuria.

Toimenpiteet

  • Kehitämme toimintaamme tavoitteellisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja seuraamme onnistumista valikoiduilla mittareilla.
  • Vahvistamme arvojemme mukaista johtamista ja toimintakulttuuria.
  • Lisäämme yliopistoyhteisön moninaisuutta ja vahvistamme osallisuuden kokemusta.
  • Vahvistamme henkilöstön tavoitteellista rekrytointia.

Indikaattorit

  1. Työhyvinvointi- ja opiskelijahyvinvointikyselyjen tulokset
  2. Yhteisön kansainvälisyys ja moninaisuus