Ett gemensamt och mångsidigt universitet

Strategiskt mål 5/6: Vi är ett välmående och internationellt attraktivt samfund, fritt från diskriminering.

Vårt samfund kännetecknas av gemensamma värderingar och verksamhetsprinciper som stöder välmående och jämlikhet samt skapar en upplevelse av meningsfullhet i arbetet och studierna. Vi uppskattar och representerar mångfald, vi stärker delaktigheten inom akademierna och på universitetsnivå, och skapar en kultur där den konstruktiva dialogen står i centrum.

Åtgärder

  • Vi utvecklar målmedvetet vår verksamhet på sätt som främjar personalens och studentkårens välmående och följer upp utvecklingen med utvalda mätinstrument.
  • Vi stärker ledarskapet och verksamhetskulturen utifrån våra värderingar.
  • Vi främjar universitetssamfundets mångfald och stärker upplevelsen av delaktighet.
  • Vi stärker ändamålsenlig rekrytering av personal.

Strategiska indikatorer

  1. Resultaten från välmåendeenkäter bland personalen och studentkåren
  2. Samfundets internationella och mångfaldiga prägel