Uudistuva ja viisaasti johdettu yhteisö

Strateginen tavoitteemme 6/6: Taideyliopistossa on tilaa uudistumiselle ja rohkeille avauksille.

Opiskelija maalaa työhuoneella suurta sinistä maalausta
Veikko Kähkönen

Yksinkertaistamme ja selkeytämme toimintaamme yhteisten tavoitteiden ja strategian toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Toiminnan kehittäminen pohjautuu tietoon ja varmistamme, että yhteisön ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa. Etsimme aktiivisesti toiminnallemme täydentävää rahoitusta.

Toimenpiteet

Mahdollistamme kokeilut ja uudet avaukset.

 • Otamme käyttöön sisäisen rahoitusmallin, jossa resurssien jakoa akatemioille ohjaavat strategian toteutumista varmistavat kriteerit ja valitut OKM:n rahoitusmallin kriteerit.
 • Käytämme yliopiston sijoituspääoman tuottoja strategiseen kehittämiseen.
 • Arvioimme kriittisesti toimintaamme suhteessa strategiaan ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja vapautamme ja suuntaamme uudelleen resursseja poistamalla päällekkäisyyksiä ja hierarkkisuutta.

Sujuvoitamme palveluitamme, yhtenäistämme niitä käyttäjälähtöisesti ja hyödynnämme digitalisaatiota.

 • Luomme yhteisen käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan, jossa huomioidaan kahden kampuksen tuomat mahdollisuudet sekä eri taiteenalojen tarpeet.
 • Sujuvoitamme, yksinkertaistamme ja yhdenmukaistamme palveluprosesseja.
 • Kehitämme digitaalisia palveluita.

Vahvistamme ulkopuolista rahoitusta ja varainhankintaa.

 • Rakennamme pitkäjänteisiä kumppanuuksia kotimaisten ja kansainvälisten rahoittajien kanssa.
 • Panostamme rahoitushakemuksissa yhteiskunnallisesti merkittäviin ja laajoihin hankkeisiin.

Strategiaindikaattorit

 1. Palveluiden laatu
 2. Akateemisen henkilöstön osuus henkilöstömäärästä
 3. Ulkopuolisen rahoituksen määrä