En gemenskap med en förnuftig ledning öppen för förnyelse

Strategiskt mål 6/6: På Konstuniversitetet finns utrymme för förnyelse och djärva initiativ.

Vi förenklar och förtydligar vår verksamhet på ändamålsenliga sätt med tanke på förverkligandet av strategin och våra gemensamma mål. Utvecklandet av verksamheten grundar sig på kunskap och vi försäkrar oss om att samfundets röst blir hörd i beslutsfattandet. Vi söker aktivt kompletterande finansiering för vår verksamhet.

Åtgärder

  • Vi möjliggör experiment och nya initiativ.
  • Vi gör våra tjänster smidigare, förenhetligar dem så de blir mer användarvänliga och drar nytta av digitaliseringen.
  • Vi stärker den externa finansieringen och medelanskaffningen.

Strategiska indikatorer

  1. Administrativa tjänsternas kvalitet
  2. Andelen akademisk personal i den totala personalen
  3. Mängden extern finansiering