I dialog med samhället

Strategiskt mål 3/6: Konsten och det konstnärliga tänkandet har en betydande roll i samhället.

Vi stärker konstens och det konstnärliga tänkandets roll i samhället genom att introducera dem i nya verksamhetsmiljöer: den samhälleliga debatten, beslutsfattandet och arbetslivet. Vi skapar en nationell vision för konstpedagogiken och -utbildningen i form av ett nätverkssamarbete som omfattar alla utbildningsskeden och fältets alla aktörer.

Åtgärder

  • Vi gör Konstuniversitetet till en lockande samarbetspartner för nya idéer, experiment och pilotprojekt
  • Vi främjar konstens tillgänglighet och inflytande
  • Tillsammans med andra universitet och högskolor i huvudstadsregionen gör vi huvudstadsregionen till världens mest attraktiva ekosystem för utbildning och innovation.
  • Vi lanserar ett nationellt visionsprojekt för konstpedagogiken och -utbildningen

Strategiska indikatorer

  1. Vår placering på rankinglistor
  2. Universitetets popularitet som samarbetspartner
  3. Antalet studiepoäng och projekt som förverkligats med våra viktigaste samarbetsparter