Vuoropuhelussa yhteiskunnan kanssa

Strateginen tavoitteemme 3/6: Taiteella ja taiteellisella ajattelulla on vahva rooli yhteiskunnassa.

Taideyliopiston opiskelija. Kuva: Veikko Kähkönen

Vahvistamme taiteen ja taiteellisen ajattelun roolia yhteiskunnassa tuomalla niitä uusiin toimintaympäristöihin: yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja työelämään. Luomme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen vision kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä.

Toimenpiteet

Luomme Taideyliopistosta houkuttelevan yhteistyökumppanin uusien ideoiden luomiseen, testaukseen ja pilotointiin.

  • Vahvistamme kokeilevan yhteistoiminnan muotoja, joiden tuloksena syntyy uutta ajattelua, koulutusinnovaatioita ja tutkimusaiheita.

Edistämme taiteen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.

  • Vahvistamme strategisia kumppanuuksia esimerkiksi kaupunkien, kulttuurilaitosten ja yksityisen sektorin kanssa.
  • Luomme ja testaamme uudenlaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät taiteen saavutettavuutta ja vahvistavat taiteen ja taiteellisen ajattelun vaikuttavuutta taidekentän ulkopuolella.

Teemme yhdessä pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa pääkaupunkiseudusta maailman vetovoimaisimman oppimis- ja innovaatioekosysteemin.

  • Lisäämme metropolialueen kansainvälistä näkyvyyttä ja houkuttelevuutta.
  • Rakennamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa houkuttelevan ohjelman edistämään kansainvälisten sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sujuvaa hakeutumista, opiskelua ja työllistymistä suomalaiseen työelämään.

Käynnistämme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen visiotyön.

  • Tavoitteenamme on parantaa taidekasvatuksen ja -koulutuksen saavutettavuutta sekä lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja edetä kohti ammatillista koulusta.

Strategiaindikaattorit

  1. Sijoittuminen rankingeissa.
  2. Yliopiston houkuttelevuus yhteistyökumppanina.
  3. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettujen opintopisteiden ja hankkeiden määrä.