Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Vuoropuhelussa yhteiskunnan kanssa

Strateginen tavoitteemme 3/6: Taiteella ja taiteellisella ajattelulla on vahva rooli yhteiskunnassa.

Taideyliopiston opiskelija. Kuva: Veikko Kähkönen

Vahvistamme taiteen ja taiteellisen ajattelun roolia yhteiskunnassa tuomalla niitä uusiin toimintaympäristöihin: yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja työelämään. Luomme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen vision kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä.

Toimenpiteet

  • Luomme Taideyliopistosta houkuttelevan yhteistyökumppanin uusien ideoiden luomiseen, testaukseen ja pilotointiin.
  • Edistämme taiteen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.
  • Teemme yhdessä pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa pääkaupunkiseudusta maailman vetovoimaisimman oppimis- ja innovaatioekosysteemin.
  • Käynnistämme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen visiotyön.

Indikaattorit

  1. Sijoittuminen rankingeissa
  2. Yliopiston houkuttelevuus yhteistyökumppanina
  3. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettujen opintopisteiden ja hankkeiden määrä