Slagkraftig och internationell forskning

Strategiskt mål 2/6: Vår mångdisciplinära forskning är internationellt erkänd.

Konstuniversitetet är känt som ett dynamiskt forskningssamfund. Vår profil är tydlig, vårt forskarsamfund ingår i stora nätverk och vår forskning är internationellt respekterad. Forskningsverksamhetens strukturer är tydliga och administrationen stöder forskarsamfundets ansökningar om extern finansiering.

Åtgärder

  • Vi slår fast en gemensam strategisk forskningsprofil.
  • Vi ökar forskningsverksamheten och vår andel i den internationella forskningsfinansieringen.
  • Vi främjar våra forskares internationalisering.

Strategiska indikatorer

  1. Antalet vetenskapliga och konstnärliga publikationer och deras kvalitet inom våra fokusområden och kommande områden
  2. Konkurrensutsatt forskningsfinansiering (nationellt och internationellt värde)
  3. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt (antal och värde)