Näin haet avoimen yliopiston opetukseen

Hakuohjeet avoimen yliopiston opintoihin

Hakuajat

Kesä 2022

Koulutustarjonta julkaistaan maaliskuussa 2022. Haku alkaa 6.4.2022 klo 9.00 ja päättyy 21.4.2022 klo 23.59.

Syksy 2022

Koulutustarjonta julkaistaan viikolla 25. Haku alkaa 4.8.2022 klo 9.00.

Haku päättyy 16.8.2022 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus) tai 24.8. klo 23.59 (avoimen yliopiston järjestämä opetus).

Kevät 2023

Koulutustarjonta julkaistaan marraskuussa 2022. Haku alkaa 22.11.2022 klo 9.00.

Haku päättyy 7.12.2022 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus) tai 12.12.2022 klo 23.59. (avoimen yliopiston järjestämä opetus).

Kesä 2023

Koulutustarjonta julkaistaan maaliskuussa 2023. Haku alkaa 30.3.2023 klo 9.00 ja päättyy 20.4.2023 klo 23.59.

Yksittäisten opintojaksojen hakuaikaa voidaan jatkaa tai opintojaksoille voidaan järjestää erillisiä hakuja.

Opintojaksot

Kurssikalenterista löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Listaa voi suodattaa esimerkiksi koulutusalan tai oppiaineen perusteella ja hakukentästä voi etsiä opintoja esimerkiksi opintojakson nimellä.  

Hakeminen Taideyliopiston avoimeen yliopistoon

Avoimen yliopiston opintojaksokuvaukset julkaistaan opintopolku.fi -palvelussa, ja linkki jokaisen opintojakson tietoihin julkaistaan kurssikalenterissa.  

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista hakuajan ollessa auki.  

Opiskelijoiden valinta ja tasokokeet

Jokaisen opintojakson kuvauksessa mainitaan kriteerit, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Opiskelijat valitaan joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai hakemusten perusteella. Valintaprosessiin voi sisältyä motivaatiokirje, tasokoe, koesoitto, ennakkotehtävä tai vastaava, jonka perusteella varmistetaan hakijoiden valmiudet osallistua opetukseen. Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ennen opintojen alkua.  

Avoimen yliopiston järjestämä opetus

Avoimen yliopiston järjestämissä opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää Taideyliopiston Avoin kampus ja opintojakson vastuuopettaja. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, ja opetusryhmä koostuu pääosin avoimen yliopiston opiskelijoista. Opiskelijavalinnat tehdään opintojaksossa kuvailtujen valintakriteerien perusteella. 

Tutkinto-opetukseen integroitu opetus

Taideyliopiston tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä yksikkö. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella.

Avoin haku

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Avoimen haun opinnoista peritään avoimen yliopiston opintomaksu. Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia. 

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Opinto-oikeus voidaan myöntää, mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa.  

Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opetussuunnitelmat ovat luettavissa Taideyliopiston verkkosivuilta ja lukuvuoden opetustarjonta Taideyliopiston opinto-oppaassa. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain. 

Lisätietoja avoimesta hausta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, ellei kurssikirjeessä toisin mainita. 

Avoin yliopisto pidättää oikeuden: 

  • tehdä muutoksia kurssijärjestelyihin.
  • peruuttaa kurssi/opintokokonaisuus esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  
  • siirtää opetuksen toteuttamisajankohtaa tai muuttaa opetuksen toteuttamistapaa. 

Optintomaksun palautus

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa sairaus- tai lääkärintodistusta vastaan tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta.  

Opintomaksua ei palauteta omaan toimintaan liittyvistä syistä, kuten: 

  • opetukseen saapumatta jättäminen.
  • opintojen keskeyttäminen.
  • opiskelijan tietoverkkoon liittyvät tai vastaavat tekniset ongelmat.

Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, opintomaksu veloitetaan täysimääräisenä.  

Maksun palautusta haetaan kirjallisesti osoitteesta avoin@uniarts.fi. Mainitse viestissä pankkiyhteys (IBAN ja BIC/SWIFT-koodilla) sekä ne kurssit, joista haet maksun palautusta. Älä liitä arkaluonteisia dokumentteja kuten sairaustodistusta sähköpostiin. Ohjeet arkaluonteisten dokumenttien tietoturvalliseen lähettämiseen toimitetaan erikseen maksupalautuspyynnön lähettäneille.