Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet avoimen yliopiston opetukseen

Hakuohjeet avoimen yliopiston opintoihin

Hakuajat

Kesä 2023

Koulutustarjonta julkaistaan 22.3.2023 klo 15.00. Haku alkaa 30.3.2023 klo 9.00 ja päättyy 20.4.2023 klo 23.59.

Syksy 2023

Koulutustarjonta julkaistaan 20.6.2023 klo 15.00. Haku alkaa 3.8.2023 klo 9.00.

Haku päättyy 15.8.2023 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus) tai 24.8.2023 klo 23.59. (avoimen yliopiston järjestämä opetus).

Kevät 2024

Koulutustarjonta julkaistaan 6.11.2023. Haku alkaa 21.11.2023 klo 9.00.

Haku päättyy 7.12.2023 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus) tai 13.12.2023 klo 23.59. (avoimen yliopiston järjestämä opetus).

Yksittäisten opintojaksojen hakuaikaa voidaan jatkaa tai opintojaksoille voidaan järjestää erillisiä hakuja.

Opintojaksot

Kurssikalenterista löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Listaa voi suodattaa esimerkiksi koulutusalan tai oppiaineen perusteella ja hakukentästä voi etsiä opintoja esimerkiksi opintojakson nimellä.  

Hakeminen Taideyliopiston avoimeen yliopistoon

Avoimen yliopiston opintojaksokuvaukset julkaistaan opintopolku.fi -palvelussa, ja linkki jokaisen opintojakson tietoihin julkaistaan kurssikalenterissa.  

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista hakuajan ollessa auki.  

Opiskelijoiden valinta ja tasokokeet

Jokaisen opintojakson kuvauksessa mainitaan kriteerit, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Opiskelijat valitaan joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai hakemusten perusteella. Valintaprosessiin voi sisältyä motivaatiokirje, tasokoe, koesoitto, ennakkotehtävä tai vastaava, jonka perusteella varmistetaan hakijoiden valmiudet osallistua opetukseen. Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ennen opintojen alkua.  

Avoimen yliopiston järjestämä opetus

Avoimen yliopiston järjestämissä opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää Taideyliopiston Avoin kampus ja opintojakson vastuuopettaja. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, ja opetusryhmä koostuu pääosin avoimen yliopiston opiskelijoista. Opiskelijavalinnat tehdään opintojaksossa kuvailtujen valintakriteerien perusteella. 

Tutkinto-opetukseen integroitu opetus

Taideyliopiston tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä yksikkö. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella.

Avoin haku

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Avoimen haun opinnoista peritään avoimen yliopiston opintomaksu. Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia. 

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Opinto-oikeus voidaan myöntää, mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa.  

Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opetussuunnitelmat ovat luettavissa Taideyliopiston verkkosivuilta ja lukuvuoden opetustarjonta Taideyliopiston opinto-oppaassa. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain. 

Lisätietoja avoimesta hausta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi

Peruutusehdot

Katso maksut ja peruutusehdot avoimen yliopiston opiskelijoille täältä.