Näin haet avoimen yliopiston opetukseen

Hakuohjeet avoimen yliopiston opintoihin

Hakuajat

Syksy 2020

Haku alkaa 4.8.2020 klo 9.00. Haku päättyy 18.8.2020 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus) ja 24.8.2020 klo 23.59 (avoimen yo:n järjestämä opetus).

Kevät 2021

Koulutustarjonta julkaistaan marraskuussa 2020. Haku alkaa 24.11.2020 klo 9.00.

Haku päättyy 8.12.2020 klo 23.59 (tutkinto-opetukseen integroitu opetus)ja 14.12.2020 klo 23.59 (avoimen yo:n järjestämä opetus).

Kesä 2021

Koulutustarjonta julkaistaan maaliskuussa 2021. Haku alkaa 7.4.2021 klo 9.00.

Haku päättyy 22.4.2021 klo 23.59.

Yksittäisten opintojaksojen hakuaikaa voidaan jatkaa tai opintojaksoille voidaan järjestää erillisiä hakuja.

Opintojaksot

Kurssikalenterista löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Listaa voi suodattaa esimerkiksi koulutusalan tai oppiaineen perusteella ja hakukentästä voi etsiä opintoja esimerkiksi opintojakson nimellä.  

Hakeminen Taideyliopiston avoimeen yliopistoon

Avoimen yliopiston opintojaksokuvaukset julkaistaan opintopolku.fi -palvelussa, ja linkki jokaisen opintojakson tietoihin julkaistaan kurssikalenterissa.  

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista hakuajan ollessa auki.  

Opiskelijoiden valinta ja tasokokeet

Jokaisen opintojakson kuvauksessa mainitaan kriteerit, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Opiskelijat valitaan joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai hakemusten perusteella. Valintaprosessiin voi sisältyä motivaatiokirje, tasokoe, koesoitto, ennakkotehtävä tai vastaava, jonka perusteella varmistetaan hakijoiden valmiudet osallistua opetukseen. Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ennen opintojen alkua.  

Avoimen yliopiston järjestämä opetus

Avoimen yliopiston järjestämissä opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää Taideyliopiston Avoin kampus ja opintojakson vastuuopettaja. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, ja opetusryhmä koostuu pääosin avoimen yliopiston opiskelijoista. Opiskelijavalinnat tehdään opintojaksossa kuvailtujen valintakriteerien perusteella. 

Tutkinto-opetukseen integroitu opetus

Taideyliopiston tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä yksikkö. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella.

Avoin haku

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia. 

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Opinto-oikeus voidaan myöntää, mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa.  

Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opetussuunnitelmat ovat luettavissa Taideyliopiston verkkosivuilta ja lukuvuoden opetustarjonta Taideyliopiston opinto-oppaassa. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain. 

Lisätietoja avoimesta hausta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Mahdolliset peruutukset tulee osoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi viikkoa ennen kurssin alkua, ei kurssin opettajalle. 

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija jättää saapumatta opetukseen tai keskeyttää opinnot. Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, opintomaksu veloitetaan täysimääräisenä.