Maksut ja peruutusehdot avoimen yliopiston opiskelijoille

Taideyliopiston avoin yliopisto perii opintomaksun opintopalveluista ja erillisen maksun mahdollisista opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista.

Opintomaksut

Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15€ opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Taideyliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta saavat avoimen yliopiston opintomaksuista 50% alennuksen. Lisäksi erikseen määritellyt opintojaksot ovat läsnäoleviksi ilmoittautuneille tutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Taideyliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevilta ei peritä avoimen yliopiston opintomaksua.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, ellei kurssikirjeessä toisin mainita. 

Avoin yliopisto pidättää oikeuden: 

  • tehdä muutoksia kurssijärjestelyihin
  • peruuttaa kurssi/opintokokonaisuus esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi
  • siirtää opetuksen toteuttamisajankohtaa tai muuttaa opetuksen toteuttamistapaa. 

Opintomaksun palautus

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa sairaus- tai lääkärintodistusta vastaan tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta.  

Opintomaksua ei palauteta omaan toimintaan liittyvistä syistä, kuten: 

  • opetukseen saapumatta jättäminen
  • opintojen keskeyttäminen
  • opiskelijan tietoverkkoon liittyvät tai vastaavat tekniset ongelmat.

Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, opintomaksu veloitetaan täysimääräisenä.  

Maksun palautusta haetaan kirjallisesti osoitteesta avoin@uniarts.fi. Mainitse viestissä pankkiyhteys (IBAN ja BIC/SWIFT-koodilla) sekä ne kurssit, joista haet maksun palautusta. Älä liitä arkaluonteisia dokumentteja kuten sairaustodistusta sähköpostiin. Ohjeet arkaluonteisten dokumenttien tietoturvalliseen lähettämiseen toimitetaan erikseen maksupalautuspyynnön lähettäneille.