Fristående pedagogiska studier för lärarbehörighet

De pedagogiska studierna (60 sp) är avsedda att genomföras som tillägg till högskoleexamen inom konst.

Innehåll och mål

Konstuniversitetets fristående pedagogiska studier för lärarbehörighet (60 sp) är studier som följer på utbildningen i konstpedagogik. Utgångspunkten för studierna är den motivation som väcks ur den studerandes eget förhållande till konsten, att utveckla inlärning och undervisningspraxis inom konsten. Studierna ger den studerande färdigheter för arbete som konstpedagog och kontinuerligt lärande.

Utbildningen är avsedd för personer med högre högskoleexamen eller motsvarande examen inom scenkonst, musik eller bildkonst som vill utveckla sitt konstpedagogiska kunnande. Lägre högskoleexamen ger inte behörighet att söka. Den sökande bör vara intresserad av att undervisa i konstarten och frågor som rör forskning om och utveckling av inlärning.

Utbildningen består av flerformsstudier och kan bedrivas vid sidan av arbetet. I studierna ingår såväl närundervisning som nätundervisning. Studierna förutsätter förmåga till självständigt arbete och samarbete. De fristående lärarstudierna (60 sp) ger allmän lärarbehörighet. För behörighet som ämneslärare i grundskolan och på gymnasiet behövs dessutom studier i det ämne som ska läras ut. Undervisningsspråket är finska.

Studiehelheter

60 studiepoäng som fördelas på följande studiehelheter:

  • Konstpedagogiska studier 1 (15 sp)
  • Konstpedagogiska studier 2 (15 sp)
  • Undervisningspraktik (20 sp)
  • Forskningsrelaterade studier (10 sp)

Konstpedagogiska studier 1 (15 sp)

  • Samarbetet i gruppsammankomsterna äger växelvis rum som närundervisningsdagar och på plattformen för e-lärande.
  • Centrala teman är arbete i en multidisciplinär grupp och kamratlärande.

Konstpedagogiska studier 2 (15 sp)

  • Dessa är sammankopplade med helheten Konstpedagogiska studier 1 genom att de fördjupar konstpedagogikens centrala ämnesområden.

Undervisningspraktik (20 sp) 

  • Praktik i olika miljöer gör den studerande bekant med olika pedagogiska verksamhetskulturer och stöder utvecklingen till en undersökande och utvecklande expert på konstpedagogiska processer.

Forskningsrelaterade studier (10 sp) 

  • Dessa består av metodstudier, seminarier och ett skriftligt seminariearbete. De forskningsrelaterade studierna stöder lärarrollen och tänkandet kring den pedagogiska verksamheten.

Antagning

Utbildningen börjar nästa gången i året 2023. Urvalsguiden publiceras på denna sidan på hösten 2022. 

Urvalsguide

Guiden har inte ännu publiceras.

Målexamen och studietid

Erilliset opinnot

Ansökningsmål

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Ansökningstid

Urvalsguiden till utbildningen som börjar 2023 publiceras på hösten 2022.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Handledande lärare

Heli Kauppila, lehtori
heli.kauppila@uniarts.fi

Enhet

Öppet campus