Uniarts Hub erbjuder stöd för utvecklingen av affärsidéer inom konstbranschen

Konstuniversitetets första förinkubatorprogram genomförs under hösten 2022. Programmet erbjuder information och stöd med företagarfärdigheter samt en testplattform för affärsidéer av konstnärer och konststuderande.

Är du en aktör, producent eller förmedlare inom konst- eller kreativa branscher som funderar på att grunda ett företag? Eller har ni en arbetsgrupp i en motsvarande situation? Finns det redan en preliminär affärsidé eller vill ni ha ett tydligt informationspaket om faserna och alternativen när företag grundas? Om du svarade ja kan vårt tre månader långa förinkubatorprogram Uniarts Hub vara den rätta miljön för att utveckla idén vidare, fundera på alternativa karriärinriktningar och förbereda grundandet av ett företag.

Under programmet får deltagarna en heltäckande bild av företagsverksamheten inom konst- och kreativa branscher, bekanta sig med experter inom dessa branscher och med varandra. Erfarna aktörer inom konstvärlden och de kreativa branscherna fungerar som föreläsare, mentorer och håller workshoppar.

Programmet är på engelska.