Miettii mäntyjen kanssa

Miten kehittää keinoja tunnistaa ja toimia puiden kaltaisten elämänmuotojen kanssa, subjektien, joita yleensä pidämme täysin ‘toisina?

Lähikuva männyn kaarnasta.

Esittely

Tämä mäntyihin keskittyvä taiteellinen tutkimus on jatkoa aiemmalle hankkeelle Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa (2020–2021). Männyt (Pinus) ovat tämän hankkeen keskiössä; paitsi Pohjoismaissa yleisten mäntyjen (Pinus sylvestris) kanssa, tarkoitukseni on toimia mahdollisuuksien mukaan myös muiden mäntyjen kanssa. Keskeinen kysymys on, miten kehittää keinoja tunnistaa ja toimia puiden kaltaisten elämänmuotojen kanssa, subjektien, joita yleensä pidämme täysin ‘toisina’. Miten kehittää tapoja ajatella, reflektoida, miettiä tai puhua puiden kanssa, puiden vierellä tai jotenkin yhteistyössä niiden, heidän kanssaan. Miten ottaa huomioon historialliset, kulttuuriset, materiaaliset ja paikalliset erityispiirteet kohdatessani tietyt puut. Miten kehittää myös mielikuvituksellisia ja poeettisia keinoja kohdata männyt ja toimia niiden, heidän kanssaan.

Eräs lähtökohta on edellisen hankkeen aikana kehittämäni käytäntö esiintyä kameralle puiden kanssa ja puhutella puita kirjoittamalla niille, heille. Siten kieleen ja käännöksiin liittyvät kysymykset – ihmisten kieleen ja kasvien kieleen, visuaalisiin kieliin ja tässä käytettyihin verbaalisiin kieliin (suomi, ruotsi, englanti) – ovat näiden kokeilujen ytimessä, pääasiallisen tavoitteen ohella. Päätavoite on löytää keinoja ajan ja tilan, mukaan luettuna kuvatilan jakamiseen mäntyjen kanssa. Toimijuuteen liittyvät kysymykset, niin puiden toimijuuden kuin myös hankkeessa (videokuvauksessa, äänityksessä, editoinnissa, levityksessä ja esillepanossa) käytetyn teknologian toimijuuden kannalta ovat myös kietoutuneet näihin kokeiluihin. Mitä mahdollisia keinoja tehdä yhteistyötä ja kommunikoida voidaan kehittää puiden ja ei-puiden eli ihmisten, välille.

Hankkeen nimi

Miettii mäntyjen kanssa

Ajankohta

01/2022

Yhteyshenkilöt

Vieraileva tutkija Annette Arlander,

Kuvataideakatemia, Taideyliopisto

annette.arlander@uniarts.fi

Lisätietoa hankkeesta

Pondering with pines -blogi

Projektin arkisto Research Cataloguessa

Talking with trees -podcast Sondcloudissa