Aino och Heikki

Forskningsprojektet behandlar korrespondensen mellan Aino Ackté och Heikki Renvall.

Aino Achté och Heikki Renvall
K. Reenkolas hem arkiv

Introduktion

Som material i Aino ja Heikki-projektet används den i huvudsak finskspråkiga korrespondensen mellan Aino Ackté och senator Heikki Renvall (1872–1955) Ackté och Renvall skrev varandra ca 2000 brev under åren 1895–1917. Breven innehåller rikligt med information om det som skett bakom kulisserna och om skribenternas syner på den internationella operakulturen och utformningen av det finska politiska systemet. Ett centralt inslag i brevväxlingen är också deras ömsesidiga kärleksförhållande som de vårdade med omsorg under de långa resorna.

Forskningsprojektets medlemmar: Anne Kauppala, Ulla-Britta Broman-Kananen och Kaarina Reenkola. Projektet har finansierats av Alfred Kordelinin Säätiö.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Aino och Heikki

Finansiär

Alfred Kordelinin Säätiö

Team

  • Anne Kauppala
  • Ulla-Britta Broman-Kananen
  • Kaarina Reenkola