The Music-Related Gestures

Forskning behandlar kroppslig musikvetenskap.

Introduktion

Assi Karttunens forskning fokuserar på att beskriva musikaliskt kroppsliga fenomen i 1700-talets klavermusik. Undersökningens vetenskapliga referensram innefattar kroppslig musikvetenskap och historiskt medveten musikframställning.  Den omfattar musik av bl.a. François Couperinin, Jean-Philippe Rameaun och Johann Sebastian Bachin.

Assi Karttunen har i sina artiklar och texter behandlat musikala företeelser som handlar om gester och retorik, som grotesk, karnevalism, ironi, nonchalance, lamento, asynkroni och barockens glissandos. Denna undersökning kunde även kallas för en konstnärlig forskning eftersom den omfattar konstnärliga praxis och konstprojekt. 

Undersökningen har publicerats i de vetenskapliga publikationerna Musiikki, Trio och Ruukku.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

The Music-Related Gestures