The Music-Related Gestures

Tutkimushanke käsittelee kehollista musikologiaa 1700-luvun viitekehyksessä.

Esittely

Assi Karttusen tutkimus painottuu kuvaamaan musiikillisesti kehollisia, gesturaalisia ilmiöitä 1700-luvun kosketinsoitinmusiikissa kehollisen musikologian ja historiallisesti tiedostavan musiikin esittämisen viitekehyksessä. Mukana on mm. François Couperinin, Jean-Philippe Rameaun ja Johann Sebastian Bachin musiikkia. 

Artikkeleissaan ja teksteissään Assi Karttunen on käsitellyt gesturaalisia ja retorisia musiikillisia ilmiöitä, kuten groteskia, karnevalismia, ironiaa, non-chalancea, lamentoa, asynkroniaa ja barokin glissandoja. 

Aiheeseen liittyy taiteellista praktiikkaa ja taideprojekteja, joten sitä voi kutsua taiteelliseksi tutkimukseksi. Tutkimuksen osia on ilmestynyt Musiikki-, Trio- ja Ruukku -julkaisuissa.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

The Music-Related Gestures