Tallinn 67 -jazzfestivalen

Heli Reimanns forskningsprojekt.

Introduktion

Heli Reimanns forskningsprojekt om Tallin 67 -jazzfestivalens historia finansieras av Kone Stiftelsen. Undersökningen om den 50 år gamla jazzfestivalens historia fokuserar på festivalens olika uttrycksformer. Evenemanget var betydelsefullt eftersom det var fråga om den första internationella jazzfestivalen som ordnades i Sovjetunionens stängda förhållanden och som besöktes av utländska grupper från Finland, Sverige, Polen och Förenta staterna. Ur en världsomfattande synvinkel var Tallinn 67 -festivalen ett unikt kulturellt möte mellan Sovjetunionen och västern i mitten av kalla kriget.

Projektets namn

Tallinn 67 -jazzfestivalen

Finansiär

Koneen Säätiö

Team

Heli reimann

Ansvarig organisation

Konstuniversitetet

Kontaktpersoner

Heli reimann
heli.reimann@outlook.com