Grabando al caminar

Forskningsprojekt av Lea Kantonen al caminar (skildring till fots) är en serie med videoworkshops, museibesök och performanser som presenterar och dokumenterar urfolkens konst.

Ihmisiä yhteiskuvassa vuorella

Introduktion

Grabando al caminar (filma till fots) är en serie med videoworkshops, museibesök och performanser som presenterar och dokumenterar urfolkens konst. Serien stödjer även samfundsmuseer som ska etableras på de mexikanska wirrarika- och naaierifolkens bostadsområden och förbereder kommande evenemang.

Utrikesministeriet beviljade föreningen CRASH kultursektorns finansiering för utvecklingssamarbete för att genomföra projektet. Samarbetspartner är Konstuniversitetets ArtsEqual-projekt, urfolkens kollektiv Sembrando för videoskapande, de mexikanska universiteten ITESO och UAN, det samiska museet Siida och nätverket CEIWYNA som de mexikanska urfolken grundat. Arrangörer från ArtsEqual-projektet är forskarna Lea och Pekka Kantonen samt Katri Hirvonen-Nurmi. 

Grabando al caminar genomfördes i Mexiko hösten 2017. I september arrangerade man i kollektivet Sembrandos utrymmen vid universitetet UAN i staden Tepici en videoworkshop för lärare, och i oktober ledde två lärare videoworkshops på språket wirrarika i skolor som urbefolkningen startat. Slutligen besökte representanter för skolorna samfundsmuseer och konstcentra samt visade videor och en performans som ett resultat av workshopparna. Som forskningsprojekt undersöker Grabando al caminar med den konstnärliga forskningens och etnografins metoder hur urinvånarnas konst och konstundervisning kan förverkligas likvärdigt med den dominerande befolkningens konst och undervisning. 

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Grabando al caminar

Tid

01/2017-01/2018

Finansiär

Utrikesministeriet

Samarbetspartners

  • Konstuniversitetets ArtsEqual-projekt, arrangörer forskarna Lea och Pekka Kantonen samt Katri Hirvonen-Nurmi
  • Urfolkens kollektiv Sembrando för videoskapande
  • De mexikanska universiteten ITESO och UAN
  • Det samiska museet Siida
  • Nätverket CEIWYNA som de mexikanska urfolken grundat