Musikfostran, professionalism och ekopolitik

Inom projektet identifieras nya alternativa metoder att genomföra konstundervisning som främjar hållbar utveckling och som är socialt ansvarsfulla och framåtsyftande.

Introduktion

Inom projektet undersöks musikundervisningen och lärarutbildningen i Finland, Australien och Sydafrika. Syftet med Westerlunds projekt är att identifiera nya alternativa metoder att genomföra musikundervisning och konstundervisning överlag, metoder som främjar hållbar utveckling och som är socialt ansvarsfulla och framåtsyftande.

Projektets kontaktuppgifter

    • Heidi Westerlund

    • Professor, musikpedagogik, doktorandutbildning, S/MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
    • +358505015622

Projektets namn

Musikfostran, professionalism och ekopolitik

Tid

09/2021-08/2025

Funder

Finlands Akademi