Den forskande konstnären som ett vittne

Forskningsprojekt (2019-2022) av Johanna Lecklin fördjupar teman kring etik och gränsen.

Introduktion

Johanna Lecklin betraktar i sitt forskningsprojekt den forskande konstnären som ett vittne. Lecklin fördjupar teman kring etik och gränsen mellan det fiktiva och dokumentariska, som hon tidigare behandlat i sin avhandling. Deltagarorienterat konstnärligt arbete väcker etiska frågor kring maktförhållandet mellan konstnären och deltagarna. Hur kan en konstnär filma andra personer, hur kan hen berätta andra personers berättelser eller utnyttja deras deltagande i sina konstverk speciellt då personerna i fråga hör till minoriteter eller till förföljda grupper? Konstnären har makt och en position av auktoritet i förhållande till de avbildade. Lecklin behandlar också frågan om utnyttjandet av avlidna personers material, liksom olika arkivmaterial, på ett etiskt hållbart sätt i konstverk.

Projektets namn

Den forskande konstnären som ett vittne

Tid

01/2019-12/2022