Mikrohistoriska synvinklar till kvinnornas restaurangmusikverksamhet i Europa i slutet av 1800-talet

Nuppu Koivisto undersöker kvinnliga musiker som förblir i utkanten av musikhistoria.

Microhistoriska synvinklar
Gustav Sandberg

Introduktion

Nuppu Koivistos post doc-projekt handlar om kvinnliga musiker som förblev i musikhistorians marginal. De namnlösa, osynliga och bortglömda: kvinnornas musikverksamhet på restauranger i 1800-talets Europa från en mikrohistorisk synvinkel –projektet ger order till professionella musikanter som uppträtt på caféer, restauranger och varietéteatrar.

Projektets publikationer undersöker kvinnodominerade salongorkestrar, kvinnornas sånggrupper och kvinnliga solister på en personhistorisk gräsrotsnivå. Även om forskningens tyngdpunkt ligger i Storfurstendömet Finland, är synvinkeln grundläggande transnationell. De som uppträdde på restauranger i slutet av 1800-talet överskred statliga, språkliga och kulturella gränser. Genom att undersöka deras turnéverksamhet kan man observera nöjeskulturens flerdimensionella relationsnätverk på olika sidor av Östersjön.

I samband med sitt post doc-projekt undersöker Koivisto tillsammans med filosofie doktor, docent Susanna Välimäki kvinnliga tonsättare i Finland på 1800-talet. I samband med Tonens döttrar – projektet publiceras bland annat ett facklitterärt verk om ämnet, bloggtexter och både vetenskapliga och allmänfattliga artiklar. Målet är att bättre än tidigare lyfta fram musiken av kvinnliga tonsättare; inför den stora publiken, musikproffs och forskare.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Mikrohistoriska synvinklar till kvinnornas restaurangmusikverksamhet i Europa i slutet av 1800-talet