New Spaces for a new Society

Forskningsprojekt av Jan-Erik Andersson behandlar olika teorier om rum och rymd.

Introduktion

Forskningsprojektet är delat i två olika helheter:

1. helhet

Att planera och bygga ett hexagonalt stockhus med grönt tak, som en fortsättning på Life on a Leaf husprojektet i Åbo, vilket utgjorde Jan-Erik Anderssons doktorsarbete vid Bildkonstakademin (2008). I motsats till det unika Life on a Leaf huset är grundstrukturen i detta hus reproducerbar.

Andersson undersöker konstens och ornamentikens betydelse för att skapa arkitektoniskt och socialt rum, genom att göra konstnärliga interventioner i byggnadens struktur. Till exempel får varje sida på huset får en egen konstnär, som ger de sex fasaderna olika estetiskt innehåll, inspirerat av kulturer i olika världsdelar.

Projektet forskar även i utformandet av en samarbetsprocess där arkitekten och konstnären, har lika stort inflytande i husets planering och estetiska utseende. Processen påverkas även av de inbjudna konstnärerna och konstnärens familj.

Huset är planerat att byggas invid Life on a Leaf huset och öppnar därmed möjligheter för en kommunikation på olika plan mellan husen och för utformningen av den gemensamma omgivningen.

2. helhet

Att skriva en bok om konstens och ornamentikens roll att skapa arkitektoniskt rum. Boken behandlar olika teorier om rum och rymd samt diskuterar utgående från olika konkreta exempel den problematiska relationen mellan konst och arkitektur. I den samtida arkitekturteorin behandlas rummet oftast som abstrakt.

Jan-Erik Andersson vill visa hur konstnärliga interventioner kan samverka med de arkitektoniska strukturerna för att skapa en ny rumsupplevelse, baserad på överraskningar och fantasi, för ett kommande samhälle där produktionen och samhällsstrukturen i en betydande utsträckning är baserade på samarbete och ekologi.

Projektets namn

New Spaces for a new Society

Tid

01/2020-12/2022

Ansvarig organisation

Jan-Erik Andersson