New Spaces for a new Society

Jan-Erik Anderssonin taiteellinen tutkimushanke käsittelee tilojen ja paikkojen teorioita.

Esittely

Tutkimus on jaettu kahteen eri projektiin:

1. osa

Uuden talon suunnittelu ja rakentaminen Life on a Leaf taloprojektin jatkeena Turkuun. Life on a Leaf talo oli myös Jan-Erik Anderssonin tohtorintyö Kuvataideakatemiaan (2008). Tuleva talo on heksagonaalinen hirsitalo viherkattoineen. Erotuksena uniikkiin Life on a Leaf taloon, sen runko on monistettavissa.

Projektissa tutkitaan taiteen ja ornamentiikan roolia arkkitehtonisen ja sosiaalisen tilan luomisessa, toteuttamalla erilaisia taiteellisia interventioita talon rakenteisiin. Esimerkiksi jokainen sivu talossa saa oman taiteilijan, joka antaa kuudelle julkisivulle erilaisen esteettisen sisällön, joka on inspiroitunut kulttuureista eri osissa maailmaa.

Projektissa tutkitaan myös sellaisen yhteistyöprosessin toimivuutta, missä arkkitehdilla ja taiteilijalla on yhtä suuri rooli talon suunnittelussa sekä esteettisen ulkoasun toteutuksessa. Prosessiin vaikuttavat myös kutsutut taiteilijat, sekä Anderssonin perheenjäsenet.

Taloa on suunniteltu rakennettavaksi Life on a Leaf talon viereen, joka avaa näin mahdollisuuksia talojen väliseen kommunikaatioon eri tasoilla sekä yhteisen ympäristön suunnitteluun.

2. osa

Kirjan kirjoittaminen taiteen ja ornamentiikan roolista arkkitehtonisen tilan luomisessa. Kirjassa käsitellään tilojen ja paikkojen teorioita, sekä pohditaan konkreettisten esimerkkien kautta taiteen ja arkkitehtuurin ongelmallista suhdetta.

Aikamme arkkitehtuuriteoria käsittelee pääosin arkkitehtonista tilaa abstraktina. Kirjassa etsitään vaihtoehtoehtoista näkemystä, jossa taiteellisille interventioille annetaan mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa arkkitehtonisten struktuurien kanssa, yllätyksellisyyteen ja fantasiaan perustuvan tilakokemuksen luomiseksi. Se olisi myös tulevan, enemmän yhteistyölle ja ekologialle perustuvan yhteiskunnan tila.

Hankkeen nimi

New Spaces for a new Society

Ajankohta

01/2020-12/2022

Yhteistyökumppanit

Jan-Erik Andersson