Post-digitala fotografiets epistelmologi (PEPI)

I projektet undersöks den fotografiska sanningens kriterier

Introduktion

En av de mest omdebatterade frågorna inom fotografering av frågan om fotografiets sanningsenlighet. Även i dagens mediesamhälle tvistas det om denna fråga i många olika sammanhang, liksom till exempel inom fotojournalism. PEPI-projektet forskar i den fotografiska sanningsenlighetens villkor, det vill säga i fotografiets epistemologi ur tre synvinklar, vilka är knutna till varandra.  Forskningsgruppen undersöker de psykologiska processer genom vilka människor fattar beslut om fotografiers sanningshalt. Därtill undersöks falska nyheters visuella innehåll, särskilt fotografier, och hur dessa mottas.

Projektet granskar även sanningsproblematiken, via fotografiets estetiska aspekt. I detta tvärvetenskapliga projekt sammanförs experimentell psykologi, medie- och journalismforskning samt konstnärlig forskning. PEPI forskningsprojektet (2019–2022) är finansierat av Finlands akademi. Konsortiet består av Konstuniversitetet (Bildkonstakademin), Helsingfors universitet (COMET forskningscentret) och Tammerfors universitet (Visual Cognition Research Group). I Konstuniversitetets Bildkonstakademi delprojekt forskar, professor Mika Elo samt universitetsforskaren Tuula Närhinen. Konsortiet leds av Janne Seppänen från Tammerfors.

Projektets namn

Post-digitala fotografiets epistelmologi (PEPI)

Tid

01/2019-12/2022

Finansiär

Finlands Akademi