Scenkonst med i lärande (SMIL)

Scenkonst med i lärande (SMIL) är ett utvecklings- och forskningsprojekt. Projektet undersöker: vad som produceras i mötet med scenkonsten, i en lärmiljö? Projektet är finansierat av Svenska Kulturfondens SKAPA-medel.

Presentation

Projektet undersöker implementering av scenkonst, dvs. teater och dans, inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Finland.

Projektet skapar tydliga studiestigar för hur scenkonst kan integreras i skolans lärmiljö i framtiden. Det centrala resultatet är ett läroplansförslag med bedömningskriterier för scenkonst med i lärandet inom förskolan och grundskolan. Inom projektet produceras undervisningsmaterial för scenkonst.

Projektet har som syfte att stärka samverkan mellan pedagoger, konstnärer, forskare och utbildningsinstitutioner. Projektet fokuserar på kompetensutveckling inom scenkonst för pedagoger på fältet.

Utvecklings- och forskningsmiljön är primärt inom Malax kommun (förskoleundervisning och inom den grundläggande utbildningen), i Österbotten. Målsättningen under projektet är att implementera och utvidga undervisningen till övriga kommuner/skolor som är intresserade av att vara en del av projektet.

Som externa granskare för SMIL-projektet fungerar doktor i danskont Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans samt Gun Oker-Blom, f.d. direktör på Utbildningsstyrelsen.

SMIL-projektet är en fortsättning på Vision för utbildningen i scenkonst 2030 -projektet, som avslutades 2022. Läs mer om projektet här.

Kontaktupgifter

Projektets namn

Scenkonst med i lärande (SMIL)

Tid

01/2023-12/2026

Finansiär

Svenska kulturfonden

Team

Ville Sandqvist, Nina Dahl-Tallgren, Annika Fredriksson

Samarbetspartners

Yrkeshögskolan Novia, Barn- och Ungdomsstiftelsen, Malax kommun, Åbo Akademi, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors Universitet

Ansvarig organisation

Konstuniversitetets Teaterhögskola