Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Aino Ackté

Projektets målsättning är att redigera och finslipa för publicering korrespondensen mellan Jean Sibelius och familjen Achté på ursprungsspråket och som en översättning.

Songstress Aino Achté
Stålberg/Helsingfors stadtmuseum

Introduktion

Projektets målsättning är att redigera och finslipa för publicering korrespondensen mellan Jean Sibelius och familjen Achté på ursprungsspråket (i huvudsak på svenska) och som en översättning till finska (svenska). Korrespondensen omfattar ca 60 brev som skrevs 1899–1936. I den publicerade versionen kommer breven att ackompanjeras av referenser som baserar sig på forskningsarbetet och korta essäer som ger kontext till händelsekedjorna som beskrivs i breven.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Aino Ackté

Finansiär

Svenska Kulturfonden.

Team

Anne Kauppala, Ulla-Britta Broman-Kananen, Timo Virtanen