Utvecklingen av musiklivet i Tammerfors 1900-1940

Markus Mantres forskningsprojekt handlar om musiklivet i Tammerfors.

Introduktion

Markus Manteres forskning om Utvecklingen av musiklivet i Tammerfors 1900-1940. I början på 1900-talet var Tammerfors musikindustri huvudsakligen baserad på ekonomiska vinster från industri och handel, samt arbetarrörelsens bidrag. Musikundervisning erbjöds inte i offentliga institutioner. Något som inte uppmärksammats särskilt mycket är att orkesterföreningens orkester verkade regelbundet i Tammerfors under åren 1894-1904.

Utav de större namnen inom musikbranschen, har bl.a. Ferruccio Busoni, Teresita Carreno och Jean Sibelius uppträtt i Tammerfors. Utöver dessa stora ögonblick vet man lite om vad för musik som spelades i Tammerfors, vem som uppträdde och vilka var de moderna musikinstitutens föregångare drygt hundra år tillbaka?

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Utvecklingen av musiklivet i Tammerfors 1900-1940