Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940

Markus Mantereen tutkimushanke käsittelee Tampereen musiikkielämää.

Esittely

Markus Mantereen tutkimuksen aihe on ”Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940”. Tampereen musiikkielämä rakentui 1900-luvun alussa pääasiassa teollisuuden ja kaupan tuomien taloudellisten voittojen varaan, sekä työväenliikkeen myötävaikutukseen. Soitonopetusta ei julkisissa instituutioissa ollut tarjolla. Vähälle huomiolle on jäänyt se, että Tampereella toimi Orkesteriyhdistyksen orkesteri säännöllisesti vuosina 1894-1904.

Musiikillista merkkihenkilöistä muun muassa Ferruccio Busoni, Teresita Carreno ja Jean Sibelius konsertoivat Tampereella. Näiden huippuhetkien ulkopuolelta tiedetään  vähän siitä, mitä musiikkia Tampereella soitettiin, ketkä sitä esittivät ja mitkä olivat nykyisten musiikki-instituutioiden edeltäjät reilu vuosisata sitten?

Tutkija

Markus Mantere toimii Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman ja Historiafoorumin professorina. Hän opettaa musiikinhistorian johdantokurssia ja tutkii suomalaisen musiikkielämän 1900-luvun alun historiaa sekä suomalaisen pianismin historiaa. Lisäksi hän tekee opiskelijoiden ohjausta ja hallinnollisia tehtäviä. Mantere toimii Suomen musiikkitieteellisen seuran puheenjohtajana.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940