Övervaka och beskatta: Tillstånds- och beskattningssystem för musik och musiker i Prag 1894–1918

Forskningsprojektet behandlar de glömda aspekterna av musikkulturen i Prag.

Introduktion

Risto Pekka Pennanens forskningsprojekt behandlar drag i Prags musikkultur under de sista decennierna av österrikisk-ungerska imperiet, som inte har rönt någon uppmärksamhet tidigare: beskattning av musik, musiktillstånd för restaurangägare och musiker, samt myndigheternas övervakning av musik, musiker och ljudlandskap inomhus och på gatorna. Undersökningsobjektet är dock musik som spelades utanför privata lokaler eller i egentliga konsertsalar, samt religiös och militär musik, eftersom dessa uppträdanden och slaget av musik inte krävde tillstånd från myndigheterna. Särskilt intressanta är Prags stadsstyrelsens planer år 1913 för en omfattande nöjesskatt och en instrumentskatt, som enligt planerna även skulle beröra privata bostäder Beskattningsplanerna förverkligades inte, men de väckte stormande debatt i både stadsstyrelsen och pressen.

Kontaktinformation för projektet

Projektets namn

Övervaka och beskatta: Tillstånds- och beskattningssystem för musik och musiker i Prag 1894–1918

Finansiär

Otto A. Malms donationsfond & Konestiftelsen