Kreativ personcentrerad vårdkonst

Projektet avser att utveckla, implementera och evaluera kreativ personcentrerad vårdkonst, inkludera och utveckla arbetssätt och -verktyg för konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen.

Introduktion

Det finns ett behov av kompetensutveckling, pedagogisk vägledning och stöd i etisk reflektion för vårdgivare som arbetar med äldre personer. Äldrevården bör baseras på en persons historia, sociala nätverk, familj och vänner. Personcentrerad vårdkonst (PCV) innebär att erkänna, involvera och basera vården på den äldre personens egna erfarenheter, det hen värderar och föredrar och behöver för tillfället. För vårdarna innebär det personcentrerade förhållningssättet att få vara i en ständig process av lärande och förnyelse, befriade från ett rutinartat arbetssätt, att växa och utvecklas i sitt arbete; modifiera det så att det blir kreativt och uppmuntrande vårdkonst. En kreativ vårdare kan erbjuda stimulans och meningsfullhet med hjälp av sin fantasi och kreativitet. Den miljön som skapas innebär ett partnerskap mellan den äldre personen, hens närstående och de professionella vårdarna inom vård, omsorg och rehabilitering.

Detta fortbildnings- och utvecklingsprojekt avser att utveckla, implementera och evaluera kreativ personcentrerad vårdkonst, inkludera och utveckla arbetssätt och -verktyg för konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland. Projektet leds av vårdvetenskapen vid Åbo Akademi och förverkligas i samarbete med Centret för livslångt lärande (ÅA) och Konstuniversitetet i samverkan med yrkesutbildningar och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland.

Personal och forskare vid Konstuniversitetet kommer att fungera som experter för utvecklingen av kurserna och fungera som centrala föreläsare i kurserna tillsammans med personal från vårdvetenskapen.

Kontaktinformation för projektet i Konstuniversitetet


Projektets namn

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Tid

09/2021-06/2024

Finansiär

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Samarbetspartners

Konstuniversitetet
Axxell
Yrkesinstitutet Prakticum
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Ansvarig organisation

Åbo Akademi