Luova henkilökeskeinen hoitotaide

Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.

Esittely

Åbo Akademin koordinoiman Kreativ personcentrerad vårdkonst -hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa osana suomenruotsalaisen hoitokulttuurin pitkäjänteistä ja kestävää muuttamista.

Taideyliopiston Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADAn asiantuntijat suunnittelevat hankkeessa hoitoalan ammatillisen koulutuksen opettajien täydennyskoulutusta. Vanhusten hoitoon suunnattu luova henkilökeskeinen hoitotaideajattelu integroidaan lähi- ja sairaanhoitajatutkintoihin. Lisäksi tutkijat luennoivat koulutuksissa yhdessä hoitotieteen opetushenkilöstön kanssa. 

Hankkeen yhteystiedot Taideyliopiston osalta

Hankkeen nimi

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Ajankohta

09/2021-06/2024

Rahoittaja

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Yhteistyökumppanit

Taideyliopisto
Axxell
Yrkesinstitutet Prakticum
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Vastuuorganisaatio

Åbo Akademi