Klassiska vida former ur synvinkel av tidens källor

Veijo Murtomäki intresserar sig för de politiska konnotationer vid 1800-talets kompositörer och i finska musiklivet inom första hälftet av 1900-talet.

Introduktion

Som forskare Veijo Murtomäki undersökar vida former inom den Klassiska epoken och han försöker att bilda en ny formteori baserad på tidens källor. Ytterligare han intresserar sig för de politiska konnotationer vid 1800-talets kompositörer och också i finska musiklivet inom första hälftet av 1900-talet, speciellt person, liv och verk av Jean Sibelius.

Kontaktinformation