Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella

Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.

Esittely

Veijo Murtomäen tutkimustyö keskittyy klassismin ajan ja varhaisen 1800-luvun musiikin laajojen muotojen kuvaamiseen ja teorianmuodostuksen ajan lähteiden pohjalta. Tutkimustyön toinen aihepiiri on 1800-luvun keskieurooppalaisten säveltäjien sekä suomalaisen musiikin (muun muassa Jean Sibeliuksen sävellysten) poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla. 

Hankkeen yhteystiedot