Finländska organisters utländska studieresor

Ett forskningsprojekt under ledning av Peter Peitsalo handlar om finsk orgelkonst.

Introduktion

Peter Peitsalos, Jan Lehtolas, Olli Porthans och Ville Urponens forskningsprojekt ”Finländska organisters utländska studieresor från 1860-talet till 1950-talet och deras inverkan på Finlands orgelkonst” fokuserar på följande frågor:  Vilka var de finländska organisterna som studerade utomlands, och vilka var deras lärare? Vad baserades valet av studieplatserna på? Hur beskrev organisterna sina utlandsstudier? Hur reflekterade utlandsstudierna på deras verksamhet som konstnärer, pedagoger och experter inom orgelprojekt? Vilken betydelse hade studieresorna i bredare skala för Finlands orgelkonst?

Kontaktinformation för projektet