Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat

Peter Peitsalon johtama tutkimushanke käsittelee suomalaista urkutaidetta.

Mustavalkoinen kuva urkujen koskettimista
Maarit Kytöharju

Esittely

Peter Peitsalon, Jan Lehtolan, Olli Porthanin ja Ville Urposen tutkimushanke Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat 1860-luvulta 1950-luvulle ja niiden merkitys Suomen urkutaiteelle keskittyy seuraaviin kysymyksiin: Keitä olivat ulkomailla opiskelleet suomalaiset urkurit ja heidän opettajansa? Millä perusteilla opiskelupaikat valikoituivat? Miten urkurit kuvailivat ulkomaisia opintojaan? Miten opinnot heijastuivat heidän toimintaansa taiteilijoina, pedagogeina ja urkuhankkeiden asiantuntijoina? Mikä oli opintomatkojen laajempi merkitys urkutaiteellemme?

Tutkija

Tutkimuksen johtajana toimii musiikin tohtori Peter Peitsalo. Hän opettaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä urkujensoittoa, urkumusiikin tukiaineita ja kirkkomusiikin historiaa sekä ohjaa maisterintutkinnon kirjallisia opinnäytetöitä. DocMus-tohtorikoulussa hänen tehtäviinsä kuuluu kirkko- ja urkumusiikin alan tohtoriopiskelijoiden vastuullisena ohjaajana toimiminen sekä tutkielmien, taiteellisten opin- ja taidonnäytteiden ja taiteellisen jatkotutkintoseminaarin ohjaaminen. Peter Peitsalo on myös taiteellisten tohtorintutkintojen arviointilautakuntien ja DocMus Research Publications -julkaisusarjan toimituskunnan jäsen. 

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat