Peter Peitsalo

  • Lektor, S/Kirkkomusiikki ja urut Helsinki, Sibelius-Akademin
  • +358503843470

Arbetsbeskrivning

Musiikin tohtori Peter Peitsalo opettaa kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä urkujensoittoa, urkumusiikin tukiaineita ja kirkkomusiikin historiaa sekä ohjaa maisterintutkinnon kirjallisia opinnäytetöitä. DocMus-tohtorikoulussa hänen tehtäviinsä kuuluu kirkko- ja urkumusiikin alan tohtoriopiskelijoiden vastuullisena ohjaajana toimiminen sekä tutkielmien, taiteellisten opin- ja taidonnäytteiden ja taiteellisen jatkotutkintoseminaarin ohjaaminen. Peter Peitsalo on myös taiteellisten tohtorintutkintojen arviointilautakuntien ja DocMus Research Publications -julkaisusarjan toimituskunnan jäsen. 

Expertis

  • kirkkomusiikki
  • urkumusiikki
  • tohtorikoulutus