Nationalbalett 100

Forskning behandlar Finlands nationella ballett.

Introduktion

Aino Kukkonen medverkar som forskare i Kansallisbaletti 100 -projektet, i vilket man för första gången skildrar Finlands Nationalbaletts historia under de senaste hundra åren. Artiklarna i fackboken baserar sig på ny forskning, och projektet är riktad mot alla som är intresserade av danskonst.

Utgångspunkterna för projektet är balettens internationella karaktär, tvärkonstnärlighet och mångfald.  Nationalbalettens historia innefattar historian om såväl konstnärerna, konstverken, stilarna och teknikerna, dansundervisningen, framträdandet som mottagandets historia. Kukkonens forskningsområde är balettmästaren Alexander Saxels period (1935–1954) samt George Géns andra period (1955–1962). Projektet finansieras av Niilo Helanders stiftelse, Jenny och Antti Wihuris stiftelse samt Finska Kulturfonden.